Uważamy, że przedsiębiorczość jest jedną z podstawowych cech każdego zdrowego społeczeństwa. Nie tylko bowiem przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego, ale także kształci zespół cech potrzebnych we współczesnym społeczeństwie.

Człowiek przedsiębiorczy potrafi podejmować decyzje, potrafi szacować ryzyko, jest kreatywny, potrafi radzić sobie skutecznie z problemami i stresem. A przede wszystkim uczy się przejmowania odpowiedzialności za swoje działania.

Biznes tworzą ludzie

Uważamy, że przedsiębiorczość jest jedną z podstawowych cech każdego zdrowego społeczeństwa. Nie tylko bowiem przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego, ale także kształci zespół cech potrzebnych we współczesnym społeczeństwie.

Człowiek przedsiębiorczy potrafi podejmować decyzje, potrafi szacować ryzyko, jest kreatywny, potrafi radzić sobie skutecznie z problemami i stresem. A przede wszystkim uczy się przejmowania odpowiedzialności za swoje działania.

LISTA VIP

You have Successfully Subscribed!