W poprzednim wpisie opisałem firmę Power sp.z.o.o która zleciła firmie consultingowej przygotowanie propozycji dotacji pod kątem zapotrzebowania na nowe inwestycje.  Parametry jakimi sugerowała się firma consultingowa są następujące:

– zatrudnienie 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2014 było 15 osób , a 2015 25 osób
– akceptowalny minimalny zwrot z funduszy europejskich 45%
– źródło finansowania projektu 1,5 mln zł z opcja zwiększenia o 300 tyś zł
– finansowanie z funduszy kosztów adaptacji nieruchomości – 450, 000 zł
– finansowanie kosztów osobowych przy pracach badawczo – rozwojowych- 300 tyś rocznie przez dwa lata funkcjonowania projektu
– aparatura badawcza – 950,00 tys zł
– finansowanie kosztów związanych z oprogramowaniem, zakupem sprzętu biurowego, kosztów mediów , wynajmu
– uruchomienie nowego portalu internetowego oraz aplikacji do badań  – 600,000 tyś zł
– zakup specjalistycznej serwerowni ( BIG DATA) – koszt 1,5 mln zł
– rozpoczęcie projektu styczeń 2017 roku

Co zaproponowano firmie ?

Po analizie sporządzonej przez firmę pod kątem zwrotu 45% , stwierdzono że firma należy do firm małych wedle rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 ,co powoduje że firma uzyska wsparcie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych , wedle poniższej tabeli:

Województwo/lokalizacja projektu Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy 1)Przedsiębiorcy inni niż MSP oraz
2)nowe inwestycje o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro
Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60% 50%
Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko siedleckiego, radomskiego i warszawskiego 55% 45% 35%
Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego 45% 35% 25%
Podregion warszawski zachodni 40% 30% 20%
Miasto stołeczne Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r 35% 25% 15%
Miasto stołeczne Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r 30% 20% 10%

Została zaproponowana następująca strategia:

 1. Dział badawczo – rozwojowy może być rozwinięty z działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw . Istotnym warunkiem konkursu jest że projekt musi być nie mniejszy niż 2 mln zł z dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych na poziomie 45 % wg. pomocy regionalnej , gdyż inwestycja znajduje się na terenie województwa Śląskiego. Projekt musi posiadać też agendę badawczą oraz zawierać badania rozwojowe. Dotacja będzie obejmować koszty związane z :
  – zakupem aparatury badawczej w wysokości 950,000,- zł
  – adaptacja nieruchomości 450,000,- zł
  – finansowanie kosztów związanych z oprogramowaniem, zakupem sprzętu biurowego,
  – uruchomienie nowego portalu internetowego oraz aplikacji do badań – 600,000 tyś zł

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie prototypowej aplikacji służącej do analizy preferencji zakupowych konsumentów, oraz opracowanie algorytmu podejmowania decyzji zakupowych.

 1. Z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach organizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości firma będzie mogła sfinansować koszty związane z:
  – finansowanie kosztów osobowych przy pracach badawczo – rozwojowych- 300 tyś rocznie przez dwa lata funkcjonowania projektu
  – zakup specjalistycznej serwerowni ( BIG DATA) – koszt 1,5 mln zł
  – wynajem pomieszczeń pod dział badawczo- rozwojowy , kosztów mediów, ubezpieczeń, ochrony , koszty utrzymania infrastruktury.

Efektem projektu będzie badanie i rozwijanie aplikacji służącej do analizy preferencji zakupowych konsumentów, oraz opracowanie algorytmu podejmowania decyzji zakupowych.

 1. Dodatkowo jako opcję zaproponowano kredyt technologiczny tutaj

Etapy realizacjiiStock_000045267946Large

Biorąc pod uwagę powyższe firma Power po przeanalizowaniu możliwości pozyskania funduszy dla swojej firmy uzgodniła z firmą consultingową następujące etapy działania  :

 1. Firma consultingowa przygotowuje wniosek aplikacyjny do działania 2.1, oraz pomaga w opracowaniu agendy badawczej . Dodatkowo firma Power wpisuje do KRS kod PKD związanego z badaniami i rozwojem –PKD 72.19.Z . Wedle harmonogramu konkursu jest on składany do końca kwietnia. Firma Power dostarcza niezbędną dokumentacją związaną z wnioskiem min.:
  – opis aparatury badawczej wraz z zdjęciami oraz kosztami zakupu
  – wycenę adaptacji nieruchomości
  – sprawdza nieruchomość pod kątem niezbędnych pozwoleń- dokumentacja ta może być dostarczona do 10 miesięcy od podpisania wniosku
  – agendę badawczą
  – wycenę kosztu aplikacji i oprogramowania- wykonie aplikacji i oprogramowania będzie zlecone firmie zewnętrznej w trakcie trwania projektu
  Firma consultingowa składa wniosek aplikacyjny . We wniosku opisuje termin rozpoczęcia projektu dnia 4 stycznia 2017 roku do czerwca 2018 roku . Ważne by projekt był zgodny z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Firma Power załącza dodatkowo potwierdzenie o źródle finansowania projektu – wydruk z konta firmowego w wysokości 1,5 mln zł. Wyniki konkursu pojawią się w październiku.
 2. Firma doradcza przygotowuje jednocześnie wniosek do działania 1.2 , a firma Power dostarcza również niezbędne dokumenty jak wyżej. Wniosek zostaje złożony w czerwcu z terminem rozpoczęcia projektu w marcu 2018 roku. W Śląskim Centrum Przedsiębiorczości ocena wniosków trwa ok 9 miesięcy , czyli czerwiec -lipiec 2017 roku , jednocześnie realizując projekt z działania 1.2 . Dodatkowo załączony jest do wniosku potwierdzenie źródła finansowania projektu w postaci wydruku z konta firmowego na 1,550,00 – zł .

Głównym celem tych dwóch projektów będzie gotowy produkt , który po połączeniu wyników prac obu projektów dadzą produkt finalny.

Powstaje pytanie z skąd firma Power będzie miała środki na finansowanie projektu , by nie zachwiać płynności finansowej firmy i zrealizować projekt ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu.

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na Newsletter. 
W pierwszej kolejności dostaniesz informacje 
o nowych artykułach. Zostaw poniżej swój najlepszy adres e-mail.

You have Successfully Subscribed!