Prawie każda firma dochodzi do momentu , gdzie stawia sobie pytanie – w jaki sposób mogę się bardziej rozwinąć nie ponosząc znacznych kosztów ? . To pytanie nurtuje nie jednego przedsiębiorcę, gdyż każdy wie , że jakikolwiek zakup nowych urządzeń, technologii do firmy wiąże się z kosztami , a nie rzadko ze znacznymi , które wręcz przerażają co powoduję, że inwestycja jest odkładana w czasie – na potem.
Każdy zakup na przykład niezbędnych urządzeń czy linii produkcyjnej powinien być poparty wnikliwą analizą rachunku efektywności inwestycji , a co za tym idzie jej opłacalnością. Często firmy używają do tego dosyć prostych wskaźników , które odpowiednio zastosowane dają odpowiedź o opłacalności inwestycji. Takie wskaźniki jak:
– NPV – obrazuje zwrot poniesionych nakładów oraz możliwy dochód przy zależności że NPV >0
– IRR- wewnętrzna stopa zwrotu , inwestycja jest opłacalna gdy IRR jest większa od stopy dyskonta użytej przy obliczaniu NPV
– prosta stopa zwrotu
– prosty okres zwrotu
– próg rentowności ( BEP)
– ROE, ROI z inwestycji
– koszt kapitału ( WACC)
Są przykładem gdzie efektywnie można stwierdzić czy dana inwestycja ma sens czy też nie.
Przy podejmowaniu decyzji o zrealizowaniu inwestycji ważnym czynnikiem jest ryzyko . Istnieje szereg wzorów, algorytmów np. VAR, podejść statystycznych bardzo przydatnych przy podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji.
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę otoczenie w jakim funkcjonuje firma, uwarunkowania prawne, społeczne, trendy, mody, opcje wyjścia z inwestycji itp. Jednym słowem sporządzić skrócony biznes plan przedsięwzięcia wraz z analizą scenariuszy możliwych do zrealizowania.
Co może być źródłem kapitału ?

Dzisiaj firma na różnych etapach rozwoju ma możliwość skorzystania z :
– kapitału obcego np. fundusze typu VC/PE
– kredyty i pożyczki
– finansowanie dłużne ( obligacje)
– najem, dzierżawa
– leasing
– mezenim
– fundusze unijne
Firma wybierając źródło finansowania dosyć często pomija fundusze unijne , które zaplanowane i umiejętnie wdrożone mogą być źródłem finansowania dla firmy. Pamiętamy o ważnej zasadzie , że dotacja polega na zwrocie poniesionych nakładów , co może przyczynić się do zaplanowanego wprowadzenia wolnej gotówki do firmy . Może być ona przeznaczona na kapitał obrotowy lub dalsze inwestycje.
Jak to wygląda w praktyce ?
To pytanie nurtuje wiele firm, gdyż na rynku krąży wiele mitów , które delikatnie mówiąc są wyssane z palca .
Jednym z takich mitów jest to ze firma z krótkim stażem np. do roku funkcjonowania nie może się ubiegać o dotację. To jest nie prawda , każda firma nawet jednodniowa może się starać o fundusze unijne zarówno w projektach twardych jak np. zakup linii technologicznej , po przeprowadzenie szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Case study
Firma Power sp.z.o.o funkcjonuje na rynku śląskim od dwóch lat i zatrudnia 25 osób. Firma powstała z inicjatywy właściciela i funduszu zalążkowego seed capital. Zajmuje się branżą e- comerce , tworzy dedykowane aplikacje ułatwiające zarządzanie relacjami z klientami oraz bada preferencje zakupowe użytkowników aplikacji na zlecenie klientów. Spółka myśli o utworzeniu działu zajmującego się działalnością B+R oraz utworzenia dodatkowej komórki związanej z analizami danych ( BIG DATA).
Obecnie firma wynajmuje pomieszczenia i myśli o wynajęciu dodatkowych pomieszczeń 500 m kwadratowych w której znajdował by się dział badawczo- rozwojowy. Spółka chce przeznaczyć na całość inwestycji 1,5 mln zł netto.
Jak spółka może to sfinansować za pomocą funduszy unijnych ?szkolenie_fundusze_unijne_900_2
Firma po analizie rynku oraz rachunku efektywności podejmuje decyzję o inwestycji.
Wynajęta firma doradcza wykonała przegląd dotacji na poziomie regionalnym, oraz krajowym pod kątem poniższych parametrów:
– zatrudnienie 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2014 było 15 osób , a 2015 25 osób
– akceptowalny minimalny zwrot z funduszy europejskich 45%
– źródło finansowania projektu 1,5 mln zł z opcja zwiększenia o 300 tyś zł
– finansowanie z funduszy kosztów adaptacji nieruchomości – 450, 000 zł
– finansowanie kosztów osobowych przy pracach badawczo – rozwojowych- 300 tyś rocznie przez dwa lata funkcjonowania projektu
– aparatura badawcza – 950,00 tys zł
– finansowanie kosztów związanych z oprogramowaniem, zakupem sprzętu biurowego, kosztów mediów , wynajmu
– uruchomienie nowego portalu internetowego, oraz aplikacji do badań – 600,000 tyś zł
– zakup specjalistycznej serwerowni ( BIG DATA) – koszt 1,5 mln zł
W drugiej części artykułu dowiesz się jak firma Power zrealizowała swoje przedsięwzięcie

 

Łukasz Misztal

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na Newsletter. 
W pierwszej kolejności dostaniesz informacje 
o nowych artykułach. Zostaw poniżej swój najlepszy adres e-mail.

You have Successfully Subscribed!